Varnost in kakovost

Partnerji nam zaupajo, ker vedo, da sta informacijska varnost in zaščita podatkov naših partnerjev in njihovih uporabnikov za nas ključna. Ohranjanje zaupnosti podatkov je tako naše strateško vodilo, zato investiramo v najsodobnejše varnostne rešitve.

Obvladovanje procesov vodenja in varovanja podatkov pri izmenjavi ter obdelavi je vedno na prvem mestu in vsak dan sledimo najsodobnejšim svetovnim standardom varnosti in kakovosti, zato vsi postopki obdelave podatkov potekajo po najvišjih varnostnih standardih in v skladu z zahtevami mednarodno priznanih certifikatov:

  • ISO 27001 – Sistem vodenja varovanja informacij;
  • ISO 9001 – Sistem vodenja kakovosti;
  • ISO 14001 – Sistem upravljanja okolja.

JAMČENJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI CELOTNEGA POSLOVNEGA PROCESA:

elektronski zajem
obdelovanje
varovanje tajnosti podatkov v elektronskem ali tiskanem izpisu
distribucija

Vaši podatki so pri nas v varnih rokah in vaše zaupanje je temelj našega odnosa. Poslujemo v varnem in nadzorovanem okolju, vsa komunikacija in vsi podatki so kriptirani s PGP ključi. Partnerjem zagotavljamo transparentnost našega poslovanja in omogočamo 24-urno on-line spremljavo aktivnosti.

Naše storitve se prilagajajo vašim potrebam. Naša odzivnost je krajša od 24 ur. Z lastno ekipo informacijskih strokovnjakov vam tudi svetujemo ter hitro, učinkovito in ugodno obdelamo vse vrste vaših podatkov.

Partnerstvo z EPPS vam prihrani investicijske obremenitve in zmanjša operativne stroške.