EPPS je najveći centar za štampu promenljivih podataka u regionu sa preko 7 miliona mesečnih pošiljki različitih tipova i formata, kao i marketinškog materijala. Savetovanjem i implementacijom rešenja pomažemo vam da pojednostavite poslovanje. Osim usluga štampe nudimo bespapirno e-poslovanje. Nudimo štampu na daljinu, pripremu i slanje e-računa i elektronsko čuvanje dokumentacije u akreditovanom arhivu Pošte Slovenije.

EPPS je zavisno društvo Pošte Slovenije u njenom 100% vlasništvu, osnovano 1998. godine, sa trenutno 47 zaposlenih.


Vili Hribernik

U EPPS-u smo usmereni na zadovoljstvo klijenata. Najnovije tehnologije i oprema obezbeđuju nam da možemo da pratimo zahteve klijenata i da naloge izvršimo kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.

Vili Hribernik

Direktor

Mitja Cvjetičanin

Mitja Cvjetičanin

Prodaja

Matija Krebs

Matija Krebs

Prodaja inostranstvo

Mateja Luzar

Mateja Luzar

Prodaja

Vesna Palir

Vesna Palir

Prodaja