O podjetju

VEČ O

EPPS

EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. je hčerinsko podjetje Pošte Slovenije v njeni 100 % lasti od ustanovitve leta 1998. Skupaj s Pošto Slovenije in ostalimi hčerinskimi družbami sestavlja Skupino Pošte Slovenije, ki s povezovanjem poštnih storitev, logistike, e-trgovine in sodobnih informacijskih pristopov zagotavlja zanesljive storitve za pretok informacij, denarja in blaga. Več kot 6.000 zaposlenih v Skupini Pošta Slovenije za poslovne partnerje letno opravi več kot milijardo storitev in več kot 10 mio EUR EBIT.

EPPS je z več kot 50 zaposlenimi, s 14 milijoni EUR prihodki v letu 2018, okrog 7 milijoni pošiljk mesečno in več kot 130 milijoni izpisov letno vodilni in največji ponudnik masovnih izpisov variabilnih podatkov ter sorodnih storitev v širši regiji.

Ob 20. obletnici delovanja je EPPS ustanovil podružnico v Zagrebu ter tudi in tako odgovoril pričakovanju partnerjev v JV Evropi.

Z najsodobnejšo tehnologijo in redundanco izpisna centra v Ljubljani in Zagrebu partnerjem zagotavljata najvišjo stopnjo zanesljivosti delovanja. To ob ugodni ceni predstavlja ključno konkurenčno prednost in za naše partnerje pomembno dodano vrednost.

STORITVE

Poleg masovnega izpisa variabilnih podatkov ponujamo tudi druge dopolnjujoče storitve, ki našim partnerjem zagotavljajo optimizacijo poslovanja in zadovoljevanje potreb svojih odjemalcev:

»V EPPS smo usmerjeni k zadovoljstvu strank. Vedno nove tehnologije in oprema nam zagotavljajo, da lahko sledimo zahtevam strank in naročila izpeljemo kakovostno ter v najkrajšem možnem času.«

 

Vili Hribernik je leta 1990 zaključil Višjo grafično šolo v Zagrebu, leta 1997 diplomiral in leta 2002 magistriral na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, v diplomskem in magistrskem delu pa je obravnaval področja na katerih je danes vodilni strokovnjak. Karierno pot je leta 1990 začel v družbi Cetis, kjer je bil vodja prodaje in jo nadaljeval v Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo. Leta 2006 je prevzel vodenje Elektronskega pisma Pošte Slovenije in ga razvil v vodilnega igralca v širši regiji.

Mag. Vili Hribernik

Direktor