EPPS je najveći ispisni centar za masovni ispis variabilnih podataka u regiji s mjesečnim ispisom od više 8,5 milijuna pošiljki različitih tipova i formata dokumenata te marketinškog materijala. Savjetovanjem i provedbom pomažemo vam da pojednostavite poslovanje. Pored ispisnih usluga nudimo i udaljeni pisač, pripremu i slanje e-računa te e-arhiviranje dokumentacije u akreditiranom arhivu Pošte Slovenije. Također nudimo inovativne usluge 3D printanja.

Poduzeće je kćer tvrtka Pošte Slovenije, u njezinom 100 % vlasništvu, i osnovano je 1998. Trenutno ima 54 zaposlenika.


Vili Hribernik

U EPPS-u smo usmjereni ka zadovoljstvu stranaka. Uvijek nove tehnologije i oprema osiguravaju nam praćenje zahtjeva stranaka i omogućuju nam da narudžbe izvodimo kvalitetno te u najkraćem mogućem vremenu.

Vili Hribernik

Direktor

Mitja Cvjetičanin

Mitja Cvjetičanin

Prodaja

Matija Krebs

Matija Krebs

Prodaja tujina

Mateja Luzar

Mateja Luzar

Prodaja

Maja Ploj

Maja Ploj

Prodaja 3D tisak

Saša Bračun

Saša Bračun

Sekretarica

Žiga Kadivnik

Žiga Kadivnik

Prodaja 3D tisak

Vesna Palir

Vesna Palir

Prodaja

Uroš Krapša

Uroš Krapša

Finansije