“Z EPPS sodelujemo že vrsto let. Na podlagi naših obračunskih podatkov skrbijo, da so naši računi za električno energijo in zemeljski plin kakovostno natisnjeni in v kratkem roku oddani na pošto.” GEN-I, d.o.o.