E-računi

E-RAČUNI PO MERI STRANKE

Izdajateljem, ki svoje račune množično tiskate in pošiljate po pošti omogočamo pošiljanje v elektronski obliki. Iz prejetih podatkov oblikujemo klasične tiskane ali e-Račune v standardnem e-Slog formatu in jih pošljemo proračunskim uporabnikom, podjetjem in fizičnim osebam.

Prednosti prehoda na e-Račune so številne, saj gre za izboljšan in avtomatiziran proces izdaje računov ter prenosa v vašo računovodsko aplikacijo ali ERP-sistem ter visok nivo varovanja podatkov in varno hrambo podatkov v akreditiranem ali ne-akreditiranem arhivu Pošte Slovenije.

Nespremenjen način oddaje podatkov za izdajatelje. Mehak prehod na e-Račune omogoča izdajo tiskanih računov za vse, ki ne želijo prejemati elektronske različice računov. Izdajatelj ima tudi možnost obveščanja o prejetih (prebranih) e- Računih. Hitro pošiljanje in zanesljiva dostava pomenita tudi hitrejše plačevanje računov saj je po raziskavah kar 22 % računov plačanih prej, tiskani računi pa lahko služijo tudi obveščanju in promociji.

Prednosti

  • Uredimo prijavo izdajatelja računov.
  • Pošiljanje v medbančni sistem in na UJP.
  • Pošiljanje e-Računov proračunskim uporabnikom, podjetjem in fizičnim osebam.
  • Obveščanje o dostavljenih e-Računih.
  • Obveščanje o prijavah na e-Račune.
  • Priprava dokumentacije in prilagodljivost.
  • Pošiljanje podatkov v enotni obliki za klasični izpis računov in e-Računov.
  • Hramba v e-Arhivu.

Pripravimo vam popolne e-Račune, jih za vas pošljemo ter vrnemo poročilo o dostavi.

Brez posegov v vaš delovni proces